مثبت اندیش باش تا کامروا باشی

قسمت سوم: 

انتظار مثبت چیست؟

داشتن انتظار مثبت، یکی از تکنیک های بسیار قوی است که با به کارگیری آن می توانید مثبت اندیش شوید و زندگی مثبت و بهتری را تضمین کنید.

انتظار شما، پیش گویی های شما از آینده خودتان است. یعنی

ادامه مطلب
منبع : عشق آسمانی |مثبت اندیش باش تا کامروا باشی - قسمت سوم - انتظار مثبت
برچسب ها : مثبت ,اندیش ,مثبت اندیش ,انتظار مثبت ,کامروا باشی ,باشی قسمت