مثبت اندیش باش تا کامروا باشی

5 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره تا بخونی، آیا 5 دقیقه وقت داری؟

قسمت دوم: 

مثبت اندیشی در یک نگاه

 

تعریف کلی مثبت اندیشی

شیوه ای از فکر کردن است که فرد را قادر می سازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، علایق و استعداد های خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیرد .

مثبت اندیشی حول افکار مثبت و خوب می گردد و بهترین نکته را در همه وضعیت ها می بیند. همچنین به معنی انتظار همیشگی

نتیجه خوب از یک عمل است. مثبت اندیشی در ایدئولوژی و روش زندگی اثر دارد و در نتیجه بر موفقیت و سبک زندگی تاثیر می گذارد.

ادامه مطلب
منبع : عشق آسمانی |مثبت اندیش باش تا کامروا باشی - قسمت دوم - مثبت اندیشی در یک نگاه
برچسب ها : مثبت ,اندیشی ,مثبت اندیشی ,کامروا باشی ,مثبت اندیش